น้ำยาแอร์หมด ได้จริงไหม ?

น้ายาแอร์ในระบบแอร์บ้าน และแอร์รถยนต์นั้นต่างกันครับ ในระบบแอร์บ้าน ท่อน้ำยาแอร์เกือบทั้งหมดแทบจะเดินท่อบัดกรีมาตรงๆ มีข้อต่อไม่กี่จุด ดังนั้นจุดที่จะรั่วออกนอกระบบนั้นน้อยมาก แถมแอร์ติดตั้งอยู่กับที่ ไม่ต้องเคลื่อนไหว ยิ่งทำให้ความเสียหายต่อท่อทางเดินแทบไม่มี แต่ในระบบแอร์รถยนต์ มีข้อต่อมากมาย เข้าออกคอมแอร์ ก็ 2 จุดแล้ว เข้าดรายเออร์ เข้าคอยล์ร้อน บล๊อกวาล์ว เข้าตู้แอร์ จุดต่อเชื่อมต่างๆนี้เป็นข้อต่อเกลียวแทบทั้งนั้นครับ ดังนั้นมีโอกาสที่จะรั่วซึมได้ง่ายกว่าระบบแอร์บ้านครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *